ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศโครงการมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์

ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 6 ส.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ส.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,743 ครั้ง