ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 มีดังนี้

1.   ข้อมูลสถิตินักวิจัย จำแนกตามด้านการวิจัย

2.   งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมปี 2558-2560 จำแนกตาม Health Categories

3.   งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมปี 2558-2560 จำแนกตาม Research Activities

4.   Health Categories ที่มีงบประมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก รวมปี 2558-2560 จำแนกตาม Research Activities

5.   งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมปี 2558-2560 จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. สถิตินักวิจัย จำแนกตามด้านการวิจัย.pdf
2. งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมปี 2558-2560 จำแนกตาม Health Categories.pdf
3. งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมปี 2558-2560 จำแนกตาม Research Activities.pdf
4. HC 3 อันดับแรก จำแนกตาม RA.pdf
5. งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมปี 2558-2560 จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มี.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,619 ครั้ง